Sunt deschise apelurile pentru IMM-uri

🤝Finanțator: Agenția Centrală pentru Dezvoltare Regională, în calitate de autoritate de gestionare a Programului pentru Regiunile Centrale

💼Solicitanți eligibili: Societăți înregistrate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată sau în baza Legii 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici sau mijlocii.

🎯Obiectivul programului: Apelul de proiecte finanțează investiții tehnologice pentru IMM-uri din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

👉Activități eligibile: Proiectul trebuie să includă o investiție inițială, respectiv investiții în active corporale și necorporale legate de:
📌crearea unei noi unități.
📌extinderea capacității unei unități existente.
📌diversificarea producției unității cu produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate.
📌Schimbarea fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente.

A. Tipuri de investiții eligibile pentru ajutor de stat regional
📌achiziționarea de echipamente, tehnologie, utilaje.
📌investiții în tehnologii noi, cum ar fi automatizarea, robotica, inteligența artificială, micro/nanoelectronica;
📌investiții în noi tehnologii pentru îmbunătățirea serviciilor;
📌investiții în tehnici avansate de producție, brevete, licențe, mărci comerciale, software;
📌achiziționarea de echipamente, tehnologii, utilaje și investiții în construcția/extinderea/modernizarea instalațiilor de producție;
📌achiziționarea de active corporale și necorporale legate de investițiile în procese de producție ecologice și în eficiența resurselor de către IMM-uri;

B. Investiții finanțabile prin ajutor ajutor de minimis
📌Formarea angajaților – acțiunea vizează angajații din IMM-urile beneficiare care finalizează programe de formare și obțin un certificat de competență profesională în domeniul specializării inteligente, al tranziției industriale și al antreprenoriatului.

💰Valoarea finanțării nerambursabile solicitate: minim 250.000 EUR și maxim 1.500.000 EUR.

💸Contribuția beneficiarului: în județul Harghita pentru microîntreprinderi/întreprinderi mici 40%, întreprinderi mijlocii 50%.

⏳Termenul de depunere a cererilor: 29 septembrie 2023, ora 12:00 – 29 noiembrie 2023, ora 12:00.

ℹMai multe informații: https://www.fonduri-structurale.ro/…/a-fost-lansat…
Pentru întrebări privind proiectul sus menționat, vă rugăm să contactați office@adehar.ro.