Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi

“Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi” – Ghid ieșit din consultare publică, deschiderea programului are loc în luna octombrie
Finanțator:
Agenția de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)
💼Cine poate accesa fondurile:
Firmele de tip SRL sau SA
Investiția se poate realiza în mediul URBAN din Regiunea Centru respectiv județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu
Firma poate avea sediul social în orice județ din România
👉Condiții de eligibilitate:
• Firma desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an
fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare sau profit net (>0 lei) în anul 2022 sau în anul 2019. Acest criteriu nu se aplică firmelor, Start-up, înființate în anul 2023.
• Firma nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
• Firma are un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în anul 2022 sau firma are cel puțin 1 salariați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare
• Firma deține drepturi as upra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare
• Firma are capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea și de a implementa proiectul
• Firma trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate încă de la data lansării apelului de proiecte (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii
• Finanțarea se poate accesa pe o activitate nouă, pe un cod CAEN pe care firma nu a activat până în prezent
❗️Prag de excelență: minim 80 puncte
Proiectele care au obținut acest prag și care se încadrează în alocarea financiară vor intra direct în etapa de contractare, în ordinea depunerii cererilor de finanțare.
Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.
🎯Obiectivul programului:
Prioritatea de investiții 1 ”O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă”.
– Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive
– Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat
💰Suma finanțată:
• 25.000 EUR – 100.000 EUR pentru startup-uri (microîntreprinderi cu maximum 3 ani vechime).
• 25.000 EUR – 200.000 EUR pentru celelalte microîntreprinderi.
💸Contribuție:
Contribuția minimă a solicitantului este de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile
Data deschidere program: octombrie 2023
Pentru întrebări privind proiectul sus menționat, vă rugăm să contactați office@adehar.ro