Noi oportunități pentru tinerii fermieri și profesioniștii din agricultură care se întorc din străinătate

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a lansat o nouă schemă de aplicare pentru tinerii fermieri și specialiști din agricultură care se întorc din străinătate pentru a începe propria lor afacere agricolă de la începutul lunii ianuarie 2021.

Aplicația are scopul de a-i ajuta să se întoarcă acasă și să se dezvolte aici. Tinerii care se întorc din străinătate trebuie să fie fermieri cu vârsta de sub 41 de ani la data depunerii cererii. Valoarea maximă a subvenției poate fi de 40 000 EUR sau 50 000 EUR, în funcție de coeficientul de mărime a exploatației (SO):
– 40 000 EUR (12 000 și 29 999 puncte SO)
– 50.000 EUR (între 12.999 și 50.000 de puncte SO)

Subvenția este 100% nerambursabilă și este destinată tinerilor care trebuie:
– să fi lucrat cel puțin 3 luni fără întrerupere, în ultimii 2 ani, într-un loc de muncă în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar sau agroindustrial în străinătate, sau
– să fi absolvit studii postuniversitare, universitare sau preuniversitare în străinătate în domeniul agriculturii, agroalimentar, veterinar sau agrobusiness, în ultimii 5 ani;

Solicitanții selectați vor primi 75% din subvenție în momentul contractării, iar restul de 25% în termen de maximum trei ani de la preluare.

Cererile depuse între 4 ianuarie și 4 februarie 2021 vor fi luate în considerare doar dacă obțin cel puțin 70 de puncte. Pentru cererile depuse între 5 februarie și 4 martie, pragul de calitate pentru candidați a fost stabilit la 55 de puncte, iar pentru perioada de o lună, care începe de la 5 martie, la 40 de puncte. Cu toate acestea, pentru ultima perioadă a cererii de propuneri, între 5 aprilie și 4 mai, pragul va fi redus și mai mult, cererile fiind acum eligibile pentru finanțare cu un minim de 25 de puncte.

Ministerul Agriculturii a încercat să atragă tinerii care lucrează cu agricultura, în străinătate. Cu toate acestea, cererile de înscriere de anul trecut au fost întâmpinate cu o lipsă de interes spectaculoasă: foarte puțini tineri fermieri care s-au întors din diaspora au profitat de această oportunitate – doar doi în țară. Din acest motiv, AFIR a relaxat condițiile pentru oportunitățile de finanțare din acest an.

Ce se poate realiza cu ajutorul acestor oportunități?
Modernizarea fermei (achiziționarea de mașini, echipamente, sisteme de irigații etc.)
Preluarea unui număr de exploatații agricole cu o valoare economică scăzută
Dezvoltarea unei ferme autoconsum (prin creșterea numărului de puncte SO)
Ridicarea nivelului de calificare în agricultură
Adaptarea la standardele de calitate și de mediu

Condiții necesare:
Să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici;
Să fie roprietar de exploatație agricolă, cu o dimensiune economică între 12 000 și 50 000 SO;
Să aibă aptitudini și competențe profesionale adecvate și să prezinte un plan de afaceri;
să locuiască în aceeași zonă administrativ-teritorială în care este înregistrată ferma;
să aibă un sediu de activitate în aceeași zonă administrativ-teritorială sau în zona adiacentă în care este înregistrată exploatația.
Beneficiarul trebuie să aibă sediul social în aceeași zonă administrativ-teritorială în care este înregistrată exploatația.

În perioada 4 ianuarie – 4 mai, comisia va accepta cererile de finanțare depuse în format electronic de către solicitanți, însoțite de un plan de afaceri.

Pentru mai multe informații, se poate descărcați AICI ghidul în limba română.