Forestiere

🌲🛣️În anul 2022, în România există 33.800 de kilometri de drumuri forestiere, dintre care doar 25.800 de kilometri mai sunt în administrarea statului.
🌲🛣️Județul Harghita ocupa locul 11 în cadrul suprafeței de fond forestier cu 264.1 mii ha reprezentând 39,8 % din suprafața județului. La nivelul regiunii Centru județul Harghita ocupă locul 1 în cadrul suprafeței fondului forestier
🌲🛣️Direcţia Silvică Harghita are în administrare o suprafaţă totală de 90.659 hectare fond forestier, 22.631 hectare sunt proprietate publică a statului, iar diferenţa aparţine altor proprietari, dar este administrată de direcţia silvică.
🌲🛣️România nu are o rețea de drumuri forestiere foarte dezvoltate, densitate fiind de doar 6,5 m/ha comparativ cu precum Germania cu 45 m/ha, Elveția 44 m/ha, Austria 45 m/ha, Franța 26 m/ha.
🌲🛣️ “Prin construirea drumurilor forestiere facem accesibil fondul forestier, evităm comunitatea, diminuăm impactul asupra pădurii. Permitem inclusiv echipelor de intervenție să intre în fondul forestier în caz de incediu sau fenomene naturale care produce dezechilibru.”(Camelia Mușat, Forestmania.ro)
🔎Sursa: Realizare proprie pe baza datelor INS România, Activitatea din Silvicultură anul 2021.