Schemele de minimis acordate investitorilor au în vedere atragerea acestora

Beneficii parcurilor industriale sunt proiecte de investiții fezabile care să atragă profit, atât pentru unitatea administrativ teritorială cât și pentru investitotrul care le dezvoltă.
🏢În Ordinul nr. 2980 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale sunt menționate facilitățile fiscale care îi intereseaza pe investitori precum și facilitățile pe care le ofera societățile de administrare. ( infrastructra, utilitati, constructii necesare desfasurarii unei investitii).
🏫Măsurile de ajutor de stat a căror condiții de acordare sunt reglementate prin oridinul nr. 2980 și reprezintă:
– schemă de ajutor de minimis (trebuie să fie 3 ani fiscal consecutivi maxim 200.000 euro)
– o schemă de ajutor de stat regional ( trebuie să fie investiție nouă și trebuie să arate efectul stimulativ al investiției) .
📈România oferă cel mai are ajutor de stat însumând 50 %, acești 50% sunt cash. Dacă privim la țările din jur dintre de exemplu Ungaria are 25-35% Polonia Cehia 10 -15 % .