Drepturi de autor

Orice persoană fizică sau juridică ce consideră că într-un fel sau altul fotografiile sau textele conținute în această aplicație o prejudiciază este rugată să semnaleze acest fapt la adresa de email @judetulharghita.ro pentru a fi luate măsuri în cel mai scurt timp.
Sursele text și materialele foto-video utilizate în cadrul aplicației Harghita Hazavár App vor fi puse la dispoziție de:
  • Consiliul Județean Harghita,
  • Centrele de informare turistică din județul Harghita
  • evenimentelor anunțate în aplicație,
  • https://www.facebook.com/;
  • https://www.youtube.com/;
  • https://ro.wikipedia.org/;
  • https://www.visitinharghita.ro/;
Înregistrările audio pentru obiectivele turistice ce apar în aplicațiile mobile iOS și Android “Hargita Hazavár App” și pe website-ul https://haiacasahr.ro/  sunt proprietatea Consiliului Județean Harghita și nu pot fi folosite în alte scopuri fără acordul proprietarului.