Forme legale

Întreprindere individuală (ÎI)

Întreprindere individuală poate fi înființată de oricine. După înființare nu primești personalitate juridică, astfel răspunderea ta este nelimitată, ceea ce înseamnă că răspunzi și cu averea ta personală pentru obligațiile asumate. Întreprinzătorul poate fi angajat la o altă întreprindere, respectiv poate să angajeze și el personal (maxim 8 angajați). Întreprinzătorul, precum și angajații săi au dreptul la participare în sistemul de asigurare (pensie, sănătate, șomaj și altele). Trebuie să ai pregătirea corespunzătoare domeniilor de activitate alese și să dovedești acest lucru cu diplomă sau atestate, autorizații (în cazul ÎI se pot alege maxim 10 domenii de activitate – 10 coduri CAEN). În cazul întreprinderii individuale poți alege dintre două tipuri de sisteme de impozitare.

Întreprindere familială (ÎF)

Întreprinderea familială poate fi utilă în cazul în care nu vrei să muncești singur, sau nu ai capitalul necesar pentru funcționare, dar nici nu vrei să te asociezi cu o persoană străină. Ca membru al enei întreprinderi familiale, trebuie să ai cel puțin 16 ani și să fi rudă până la gradul 4 cu persoana cu care te asociezi. Nu poți angaja alte persoane decât rude. Nu primești personalitate juridică, deci responsabilitatea este, și în acest caz, nelimitată.

Societatea în comandită simplă (SCS)

Asemenea societății în nume colectiv, societatea în comandită simplă poate fi înființată de două sau mai multe persoane în vederea atingerii unui scop comun, primește personalitate juridică și are patrimoniu propriu. Însă, în cazul societății în comandită simplă se face diferență dintre externi și membri interni. Un membru intern are responsabilitate nelimitată, poate fi angajat sau conducător etc., în timp ce un membru extern contribuie numai la patrimoniu societății, iar responsabilitatea sa este limitată la acesta. Înființarea societății în comandită simplă necesită minim un membru intern și un membru extern. Membrii societății au dreptul să primească din profitul societății, în funcție de contribuția lor la capitalul social.

Societatea în comandită pe acțiuni (SCA)

Societatea în comandită pe acțiuni este similară cu societatea în comandită simplă, singura diferență dintre ele fiind ca societatea în comandită pe acțiuni emite acțiuni, care pot fi cumpărate pe piața bursieră. SCA are și ea membri interni și membri externi: membrii interni au responsabilitate nelimitată, dar nu dețin acțiuni, în timp ce membrii externi contribuie numai la averea societății, responsabilitatea lor fiind limitată la acesta și pot deține acțiuni. Conform legii, valoarea capitalului social trebuie să fie de minimum 90.000 lei.

Persoană fizică autorizată (PFA)

Persoană fizică autorizată, nu primește personalitate juridică, astfel răspunderea este nelimitată (persoana răspunde cu averea sa personală pentru obligațiile asumate). PFA poate munci cu alte PFA-uri, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale pe bază de colaborare și poate angaja personal (maxim 3 angajați). Un lucru important este că persoana fizică autorizată trebuie să aibă pregătirea care corespunde domeniilor de activitate alese (pot alege maxim 5 domenii de activitate – 5 coduri CAEN).

Societatea în nume colectiv (SNC)

Societatea în nume colectiv este întreprindere înființată de două sau mai multe persoane, care are personalitate juridică. Acesta înseamnă că societatea însăși poate avea drepturi separate și are obligații, totuși membrii asociați au și ei răspundere nelimitată și egală. Societatea are patrimoniu propriu, a cărui valoare depinde de contribuția proprie a fiecărei membru în parte. Valoarea capitalului social nu este fixă. Avantajul societății în nume colectiv constă, în faptul, că este simplu de înființat și de condus, dar fiindcă membrii au responsabilitate nelimitată pentru obligațiile asumate, constituie un dezavantaj.

Societatea cu răspundere limitată de tip debutant (SRL-D)

Societatea cu răspundere limitată de tip debutant are aceeași formă ca SRL-ul, singura diferență între ele fiind că prima poate fi înființată numai de persoane care nu au înregistrat nici o întreprindere până acum, respectiv nu au fost niciodată co-proprietari ai altor firme. Statutul de debutant încetează atunci când este vorba despre o investiție mai mare, când activitatea economică respectivă necesită un capital mai mare. Actul constitutiv conține datele personale ale fondatorilor, datele și scopurile societății, respectiv detaliile privind capitalul societății, subvenții de la stat pentru contribuțiile pe baza căruia funcționează societatea. Ești scutit de plata diferitelor taxe ce țin de înregistrare. Totodată, verificarea internă a societății este îndeplinită de așa numiții cenzori (din care măcar unul trebuie să fie expert contabil/ auditor).

Societatea cu răspundere limitată (SRL)

Societatea cu răspundere limitată poate fi înființată de oricine, chiar și o singură persoană (poate să aibă cel mult 50 de membri fondatori). Valoarea minimă a capitalului social este de 200 lei. După cum arată și numele, membrii asociați nu răspund cu averea lor personală pentru obligațiile asumate de către societate, adică răspunderea lor este limitată la proprietatea societății. Obține și aceasta personalitate juridică și necesită un act consultativ.

Contact