Care sunt problemele cu care se confruntă o firmă în primii ani de activitate?

📊Cele mai recente date, anul 2021, publicate de Institutul Național de Statistică, ne arată problemele întampinate de o firmă în primii ani de activitate, din punct de vedere al ofertei, principalele fiind: lipsa de resurse, accesul limitat la credite, acces limitat la salariați bine plătiți.
📈Accesul limitat la credite reprezintă una dintre problemele cu care se confruntă mulți dintre antreprenori în primii ani de activitate a firmei. Acest lucru are drept cauza percepția băncilor față de riscul de credit asociat companiilor nefinanciare din punct de vedere al domeniului în care activează. Aceste percepții alături de instabilitatea economică și de deciziile de politică monetară sau prudențială ale BNR au condus la înăsprirea treptată standardelor de creditare în perioada 2019-2022.
🏢Microîntreprinderile și întreprinderile mici sunt considerate de către bănci cele mai riscante în Trimestru 1 din anul 2023. Creditul bancar este importanta sursa de completare a resurselor pentru orice firmă, mai ales în cazul firmelor mici și mijlocii.
➡️Mai multe informații pe https://investinhargita.ro/news/114 la sectiunea știri.
*Figura este realizare proprie pe baza datelor publicate de Institutul Național de Statistică www.insse.ro