Borboly Csaba: Pe termen lung, orice decizie care nu ia în calcul interesele elevilor va avea consecințe asupra educației

Normele metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi în dezbatere publică

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi a fost supus dezbaterii publice de către Ministerul Educației la data de 28 august, data limită până la care pot fi transmise sugestii fiind 7 septembrie 2023, data încheierii consultării publice fiind 27 septembrie a.c.

Conform noului proiect, după încheierea fiecărei luni, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare, sarcina decontării transportului revine fiecărui operator de transport care emite către Inspectoratul Școlar Județean o factură unică, însoțită de o anexă care va conține tabelele nominale structurate pe fiecare unitate de învățământ.

https://www.edu.ro/etichete/consultare-public%C4%83

Conform proiectului de HG, în primele 30 de zile de la începerea anului școlar, se va accepta carnetul de elev vizat pentru anul școlar anterior sau adeverința emisă de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, pentru eliberarea abonamentului lunar gratuit.

În cazul în care elevii nu pot fi școlarizați în satul, comuna, orașul sau municipiul de domiciliu și nu beneficiază de existența serviciilor de transport public, serviciu de transport comercial de transport de tip curse școlare și nici de transport cu mijloacele de transport aparținând unităților de învățământ sau consiliilor locale, aceștia beneficiază, pe durata cursurilor școlare, de o sumă forfetară lunară. Asigurarea sumelor forfetare se face pe baza tarifelor aprobate de consiliile județene, cu avizul conform al Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC). În cazul transportului public local, călătoria gratuită a elevilor este acoperită de la bugetul local.

„Îi rog pe toți cei interesați să trateze această problemă a transportului elevilor cu celeritate și să își facă vocea auzită acum când există posibilitatea de a depune sugestii și a face modificări care îi pot afecta pe termen lung pe elevi. Este important să prevenim abandonul școlar, mai ales în zonele preponderent rurale, asigurându-le copiilor accesul la școală. Pe termen lung, orice decizie care nu ia în calcul interesele elevilor va avea consecințe asupra educației” a subliniat Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita.

Miercurea Ciuc, 6 septembrie 2023

 

https://judetulharghita.ro/borboly-csaba-pe-termen-lung-orice-decizie-care-nu-ia-in-calcul-interesele-elevilor-va-avea-consecinte-asupra-educatiei/