Temporar vacant – Referent, clasa III, grad profesional superior, Direcția generală tehnică, Serviciul investiții drumuri județene, Compartimentul investiții drumuri județene 178 views

Job Expired

Cerințe importante:

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

Proba scrisă: 11 iulie 2022, ora 11.00

Proba interviului: 15 iulie 2022, ora 10.00

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Barta Judit, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1408, adresa de e-mail bartajudit@judetulharghita.ro .

Înscriere:

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 29 iunie 2022 (inclusiv), în termen de 08 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 22.06.2022-29.06.2022.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

More Information

  • Acest job a expirat!
Distribuie acest job