Temporar vacant – Consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul protecția monumentelor și patrimoniului construit tradițional din cadrul Direcției architect șef 96 views

Job Expired

Cerințe importante:

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

Proba scrisă: 11 iulie 2022, ora 13.00

Proba interviului: 15 iulie 2022, ora 10.00

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Gărbe Kinga, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, adresa de e-mail garbekinga@judetulharghita.ro .

 

Înscriere:

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 29 iunie 2022 (inclusiv), în termen de 08 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 22.06.2022-29.06.2022.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

More Information

  • Acest job a expirat!
Distribuie acest job