Temporar vacant- 2 post- Consilier, clasa I, grad profesional asistent, Direcția generală tehnică, Serviciul investiții drumuri județene, Compartimentul investiții drumuri județene: 186 views

Job Expired

 

Cerințe importante:

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 1 an;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

  • proba scrisă – 12 iulie 2022, ora 12.00
  • proba de interviu – 18 iulie 2022, ora 10.00

 

Înscriere:

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 01 iulie 2022, în termen de 08 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 24.06.2021-  01.07.2022.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției. Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Gărbe Kinga, consilier  la Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, adresa de e-mail garbekinga@judetulharghita.ro .

More Information

  • Acest job a expirat!
Distribuie acest job