Șef serviciu, la Serviciul de  deservire, Direcția generală patrimoniu 51 views

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5

organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere,

în baza HG 1336/2022 

 

 

  • 1 post: Șef serviciu, la Serviciul de  deservire, Direcția generală patrimoniu
  • 23 mai 2023 ora 10.00 proba scrisă;
  • 26 mai 2023 ora 10.00 interviul;

 

Condiţii de participare:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • permis de conducere: categoria B

 

Cunoștințe necesare:

  • cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office – nivel mediu
  • cunoașterea a cel puțin unei limbi străine dintre limbile oficiale al UE: (citit,scris, vorbit) – nivel mediu

 

Durata timpului de lucru este 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Locul desfăşurării concursului: Sediul Consiliului Județean Harghita.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs, însoțite de documentele originale, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, la sediul Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, cod poștal: 530140, Piața Libertății nr. 5, biroul nr. 126, respectiv până la data de 12 mai 2023 inclusiv, în perioada 28.04.2023-12.05.2023.

Condiţiile de participare la concurs, documentele solicitate candidaților şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei, la Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare, biroul nr. 126, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408.

Aplică pentru acest job
Distribuie acest job