Manager proiect,  pe perioadă determinată 43 views

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual de conducere temporar vacantă, în baza HG 1336/2022

 

  • 1 post: Manager proiect,  pe perioadă determinată, în cadrul proiectului SECON „Social Economy – Regional Policies for supporting Social Economy Enterprises”, finanțat din cadrul Programului Interreg Europe

 

Durata timpului de lucru este 8 ore/zi, pe perioadă determinată, până la data de 28 februarie 2027 inclusiv.

Condiţii de participare:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în sociologie, științe europene;
  • vechime în specialitatea studiilor minim 3 ani;
  • Cunoașterea unei limbi sau a cel puțin unei limbi străine dintre limbile oficiale ale UE: (citit, scris, vorbit):  limba engleză – nivel mediu;
  • cunoștințe nivel de utilizator a pachetului MS Office;

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita (Miercurea Ciuc, Piața Libertății  nr. 5.), după cum urmează:

 

  • proba scrisă va avea loc la data15 mai 2023, ora 10.00
  • proba de interviu va avea loc la data de18 mai 2023, ora 10.00

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 04 mai 2023 (inclusiv) – în perioada 27.04.2023 – 04.05.2023.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Consiliului Județean Harghita https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei, la Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare, biroul nr. 126, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408.

Aplică pentru acest job
Distribuie acest job