Inspector de specialitate, la Compartimentul relații publice în zona Odorheiu Secuiesc 52 views

 

ANUNȚ

 

Consiliul Judeţean Harghita organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacantă, în baza HG 1336/2022, la sediul Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr.5, județul Harghita, după cum urmează:

  1. Inspector de specialitate, grad profesional IA, la Compartimentul relații publice în zona Odorheiu Secuiesc al Serviciului administrație publică locală din cadrul Direcției arhitect șef.

 

  • 07 iunie 2023 ora 10.00 proba scrisă
  • 12 iunie 2023 ora 10.00 proba interviu

 

Condiţii de participare:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor minim 6 ani;

 

Durata timpului de lucru este 8 ore/zi.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (28.04.2023) pentru ocuparea unui post vacant, la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, cod poștal 530140, județul Harghita), până la data de 12 mai 2023 (inclusiv) ora 12.00, însoțite de documentele originale, respectiv în perioada: 28.04.2023-12.05.2023.

Condiţiile de participare la concurs, documentele solicitate candidaților şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei, la Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare, biroul nr. 126, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408.

 

 

Aplică pentru acest job
Distribuie acest job