Inspector de specialitate la Biroul de analiză și sinteză, Direcția management și relații internaționale 53 views

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5

organizează concurs pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de execuție,

în baza HG 1336/2022 

 

 

La Biroul de analiză și sinteză, Direcția management și relații internaționale

  • 1 post : Inspector de specialitate, grad profesional II

Condiţii de participare:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • minim 1 an vechime în specialitatea studiilor;

 

Durata timpului de lucru este 8 ore/zi, pe perioadă determinată, până la data de 23 august 2024, respectiv până la reîntoarcerea titularului postului.

 

 Concursul va avea loc la sediul Consiliului Județean Harghita, după cum urmează:

  • proba scrisă: 18 aprilie 2023, ora 12:00
  • interviul: 24 aprilie 2023 ora 10:00

 

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (27.03.2023) pentru ocuparea unui post temporar vacant, la sediul Consiliul Județean Harghita, respectiv până la data de 31 martie 2023 inclusiv. (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5), însoțite de documentele originale.

Condiţiile de participare la concurs, documentele solicitate candidaților şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei, la Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare, biroul nr. 126, telefon 0266-207700 int. 1408.

Aplică pentru acest job
Distribuie acest job