Inspector de specialitate, grad profesional II – Direcția generală programe și proiecte 154 views

 

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5

organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție,

în baza HG 1336/2022 

 

 

La Compartimentul minoritate romă, Direcția generală programe și proiecte

  • 1 post: Inspector de specialitate, grad profesional II

Condiţii de participare:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • minim 1 an vechime în specialitatea studiilor

 

Durata timpului de lucru este 8 ore/zi.

 Concursul va avea loc la sediul Consiliului Județean Harghita, după cum urmează:

  • proba scrisă: 06 iunie 2023, ora 10:00
  • interviul: 09 iunie 2023 ora 10:00

 

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (28.04.2023) pentru ocuparea unui post vacant, la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, cod poștal 530140, județul Harghita), însoțite de documentele originale, respectiv în perioada: 28.04.2023-12.05.2023.

Condiţiile de participare la concurs, documentele solicitate candidaților şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei, la Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare, biroul nr. 126, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408.

 

Aplică pentru acest job
Distribuie acest job