Inspector de specialitate, grad profesional debutant: la Compartimentul planificare urbanistică zonală, Direcția arhitect șef 188 views

Job Expired

Cerințe importante:

Condiţii de participare:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor
  • cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office

–          15 iulie 2022 ora 12.00 proba scrisă

–          21 iulie 2022 ora 10.00 interviul

Înscriere:

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5), însoțite de documentele originale, în perioada 23.06.2022 – 06.07.2022 (inclusiv).

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Gărbe Kinga, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, adresa de e-mail garbekinga@judetulharghita.ro .

More Information

  • Acest job a expirat!
Distribuie acest job