Inspector de specialitate, Direcției arhitect șef 16 views

ANUNȚ

Consiliul Judeţean Harghita organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacantă, în baza HG 1336/2022, respectiv art. IV alin. (2) lit. a) din OUG nr. 34/2023, la sediul Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr.5, județul Harghita, după cum urmează:

 

  1. Inspector de specialitate, grad profesional IA, post unic la Compartimentul relații publice în zona Ciuc al Serviciului administrație publică locală din cadrul Direcției arhitect șef.

 

  • 02 octombrie 2023 ora 10.00 proba scrisă
  • 05 octombrie 2023 ora 10.00 proba interviu

 

Condiţii de participare:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor minim 6 ani;

 

Durata timpului de lucru este 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliul Județean Harghita, (Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, cod poștal 530140, județul Harghita), însoțite de documentele originale, în perioada 08.09.2023 – 21.09.2023 (inclusiv), până la ora 16.45.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Locul de depunere a dosarului de concurs și datele de contact: sediul Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, cod poștal 530140, județul Harghita, Compartimentul resurse umane și perfecționare profesională din cadrul Direcţiei resurse umane și comunicare, biroul nr. 126, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408.

Aplică pentru acest job
Distribuie acest job