Direcţia juridică și administrație publică: – Director executiv 465 views

Job Expired

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.
Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante la:

Direcţia juridică și administrație publică:– Director executiv
Condiţii de participare:

– condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice;
– absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 7 ani;

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:
– proba scrisă – 04 noiembrie 2021, ora 12.00
– proba de interviu – 10 noiembrie 2021, ora 10.00

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 18 octombrie 2021 ora 16.45, în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 27.09.2021- 18.10.2021.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/
Relaţii suplimentare se pot obţine prin telefon 0266-207700 int. 1406, 1408 sau pe adresa de e-mail hr@judetulharghita.ro .

More Information

  • Acest job a expirat!
Distribuie acest job