Direcția juridică și administrație publică, Compartimentul juridic, contencios, avizări acte administrative și contracte:-consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent 478 views

Job Expired

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 1 an;

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

– proba scrisă – 17 iunie 2021, ora 12.00

– proba de interviu – 23 iunie 2021, ora 10.00

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 07 iunie 2021 (inclusiv) ora 16.45, în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 18.05.2021-07.06.2021.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul  instituţiei şi prin telefon 0266-207700 int. 1406, 1408 sau pe adresa de e-mail hr@judetulharghita.ro .

  • Acest job a expirat!
Distribuie acest job