Consiliul Județeană Harghita organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă 221 views

Job Expired

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacantă, în baza OUG 80/2022  

  1. Direcția generală programe și proiecte, Compartimentul relaţii cu culte religioase

– consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

Proba scrisă: 13 februarie 2023, ora 12.00

Proba interviului: 17 februarie 2023, ora 10.00

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Jurian Ildikó-Melinda, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, adresa de e-mail jurianildiko@judetulharghita.ro .

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 30 ianuarie 2023 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 10.01.2023-30.01.2023.

Condiţiile de participare la concurs se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

More Information

  • Acest job a expirat!
Distribuie acest job