Consilier, grad profesional superior – Compartimentul administrarea patrimoniului 55 views

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție temporar vacantă:

 

Direcția generală patrimoniu, Compartimentul administrarea patrimoniului:

 – Consilier, clasa I, grad profesional superior

 

Condiții de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani;

 

Durata timpului de lucru este 8 ore/zi.

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

  • Proba scrisă: 15 mai 2023, ora 12.00
  • Proba interviului: 19 mai 2023, ora 10.00

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Str. Piața Libertății nr. 5, cod poștal: 530140, județul Harghita, însoțite de documentele originale până la data de 05 mai 2023 (inclusiv), în termen de 08 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 28.04.2023 –05.05.2023.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Izsák-Székely Judith, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1117, adresa de e-mail izsakjudith@judetulharghita.ro .

 

Aplică pentru acest job
Distribuie acest job