Consilier, Direcția generală programe și proiecte 68 views

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5,

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, în baza art. 618 alin. (3) din Codul administrativ:

 

Direcția generală programe și proiecte, Compartimentul implementare proiecte soft din fonduri UE

– consilier, clasa I, grad profesional asistent

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 1 an;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

Proba scrisă: 19 iunie 2023, ora 12.00

Proba interviului: 23 iunie 2023, ora 10.00

 

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 06 iunie 2023 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 15.05.2023-06.06.2023.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției. Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Veres Ingrid-Krisztina, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, adresa de e-mail veresingrid@judetulharghita.ro .

 

Aplică pentru acest job
Distribuie acest job