Consilier, Compartimentul  planificare urbanistică zonală, Direcția arhitect șef 154 views

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă,

în baza OUG 34/2023:

 

Compartimentul  planificare urbanistică zonală, Direcția arhitect șef:

– Post unic: Consilier, clasa I, grad profesional debutant

 

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: Planificare teritorială (Specializarea), Măsurători terestre şi cadastru (Specializarea), Arhitectură (Domeniul de licență), Urbanism (Domeniul de licență), Inginerie civilă (Domeniul de licență), Peisagistică (Specializarea);
  • nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

  • proba scrisă – 03 iulie 2023, ora 12.00
  • proba de interviu – 07 iulie 2023, ora 10.00

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 19 iunie 2023 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 30.05.2023-  19.06.2023.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției. Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Gărbe Kinga, consilier  la Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, adresa de e-mail garbekinga@judetulharghita.ro .

Aplică pentru acest job
Distribuie acest job