Consilier, clasa I, grad profesional principal, Direcția arhitect 110 views

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5.

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție temporar vacantă:

 

Direcția arhitect, la Serviciul administrație publică locală, Compartimentul relaţii publice în zona Gheorgheni:

 – Consilier, clasa I, grad profesional principal

 

Condiții de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 5 ani;

 

Durata timpului de lucru este 8 ore/zi.

 

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

  • Proba scrisă: 04 mai 2023, ora 12.00
  • Proba interviului: 10 mai 2023, ora 10.00

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Str. Piața Libertății nr. 5, cod poștal: 530140, județul Harghita, însoțite de documentele originale până la data de 25 aprilie 2023 (inclusiv), în termen de 08 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 18.04.2023 –25.04.2023.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Ábrahám Erzsébet, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, adresa de e-mail abrahamerzsebet@judetulharghita.ro .

Aplică pentru acest job
Distribuie acest job