Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul achiziții publice, din cadrul Serviciului achiziții publice. 103 views

Job Expired

Cerințe importante:

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice, juridice, management sau inginerești;
  • perfecționări în domeniul achiziții (Certificări profesionale în achiziții), dovedite cu documente emise în condițiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minim 7 ani;

 

Concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

 

– Proba scrisă – 18 iulie 2022, ora 12.00

– Proba de interviu – 22 iulie 2022, ora 10.00

Înscriere:

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 27 iunie 2022 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 07.06.2022-27.06.2022.

Condiţiile de participare la concurs se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/ .

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției. Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Gărbe Kinga, consilier – Direcția resurse umane și comunicare, telefon 0266-207700 int. 1406, 1408, adresa de e-mail garbekinga@judetulharghita.ro .

More Information

  • Acest job a expirat!
Distribuie acest job