Compartimentul management din cadrul Direcției management și relații internaționale: – Consilier, clasa I, grad profesional asistent, 491 views

Job Expired

Condiţii de participare:

  • condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 1 an;

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

  • proba scrisă – 16 iunie 2021, ora 12.00
  • proba de interviu – 22 iunie 2021, ora 10.00

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Harghita însoțite de documentele originale până la data de 07 iunie 2021 (inclusiv) ora 16:45, în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 17.05.2021-07.06.2021.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv și pe site-ul Consiliului Județean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/

Relaţii suplimentare se pot obţine prin telefon 0266-207700 int. 1406, 1408 sau pe adresa de e-mail hr@judetulharghita.ro .

  • Acest job a expirat!
Distribuie acest job