Subvenții

A fűtéstámogatással együtt kiegészítő támogatás is igényelhatő

A fűtéstámogatást szabályozó törvény alkalmazási módszertana alapján nőtt a jogosultsági küszöbérték, nem változott a kizáró jellegű javak listája, kiegészítő támogatást nyújt az állam, az igénylési iratcsomók benyújtásának határidejét pedig meghosszabbították. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.

A fűtéstámogatás mikéntjét a 2021/226-os számú törvény szabályozza, alkalmazási módszertan hiányában azonban fel kellett függeszteni az igénylését. Az 2021/1073-as kormányhatározat pontosítja a módszertant, és ez alapján a két legfontosabb újdonság a megnövekedett küszöbérték, illetve a kiegészítő támogatás bevezetése.

Az érdekelteknek első lépésben a küszöbértékeket kell figyelembe venniük: a lakásfűtésre földgázt, villamos energiát, tűzifát, szenet, fűtőolajat használó fogyasztók fűtéstámogatásban részesülnek, ha az egy főre eső havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az 1386 lejt a családok, illetve az egyedül élő személyek esetében. Távhő használata esetén a családoknál ugyancsak az 1386 lej, az egyedül élő személyeknél azonban 2053 lej a küszöbérték.

A kérés benyújtása előtt kérjük tanulmányozzák a támogatást kizáró jellegű javak listáját!

A részletes információkért kattintson a következő linkre: http://szereda.ro/#!hu/h1/2/3388/a-futestamogatassal-egyutt-kiegeszito-tamogatas-is-igenyelheto.html

Megjelent Romániában is az Első ház program

A 2009 óta működő, és az építőipar egyik motorjának számító kedvezményes jelzáloghitel-program részeként az állam továbbra is a hitelfedezet jelentős részének az átvállalásával segíti a fiatalok lakáshoz jutását, és abban sem változott, hogy a hitelt továbbra is kizárólag olyan személyek kaphatják meg, akik először vásárolnak lakást.

Az elfogadott jogszabály szerint ugyanis 50%-os állami garanciát csak azokra az ingatlanokra vállal az állam, amelyek a lakáscélú ingatlanok kategóriájába sorolhatóak, és a hitelkérelem benyújtását megelőzően legtöbb öt évvel kerültek átadásra.
Szintén az új építésű lakások kategóriájába sorolhatóak, így szintén 50%-os hitelgaranciát vállal az állam azokra a lakóingatlanokra is, amelyek nem új építésűek, viszont a programban lakásvásárlásra benyújtott hitelkérelem leadását megelőzően legtöbb 5 évvel estek át olyan átalakítási munkálatokon, amelyek az épület megerősítését, illetve a földrengésekkel kapcsolatos kockázatok csökkentését célozzák.
Fontos részlet lehet majd a hitelfelvevőknek, hogy a program módszertana szerint az új építésű lakások kategorizálásánál fontos 5 éves periódus nem a munkálatok befejezésétől számítódik, hanem a munkálatok átvételétől. Másik fontos változás, hogy a kormány közleménye szerint a túlzott bürokrácia elkerülése érdekében a kis- és középvállalkozásoknak létrehozott országos garanciaalap (FNGCIMM) hatáskörébe kerül az úgynevezett jelzálog mentesítésről szóló, illetve az ingatlanok eladásának megtiltását feloldó okíratok kiállítása.

 

Támogatási formák fiataloknak

Hargita Megyei Munkaerőelhelyező Ügynökség  támogatási lehetőségei közt szerepelnek: az a frissen végzett fiatal, aki az iskola elvégzése után munkába áll 1500 lejes támogatásban részesül, továbbá ha nem sikerül rögtön munkát találni és 60 nap alatt regisztrál a munkanélküli osztályon 250 lej munkanélküli támogatást igényelhet. Azon vállakozók, akik frissen végzett fiatalokat alkalmaznak, 2250 lejt igényelhetnek havonta, egy éven keresztül. Mobilitási juttatást azok a faiatalok igényelhetnek, akik több mint 50 km-re találnak munkát, ők maximum 900 lejig terjedő támogatást igényelhetnek.

Megalakult Hargita megye gazdasági egyeztető tanácsa

Hargita Megye Gazdasági Egyeztető Tanácsa 2016-ban tartott első  fórumán, Borszék város képviselője bemutatta a fiatalok támogatására vonatkozó projektjüket:

2003-ban indult az a program, hogy a helyi önkormányzat 500 m2 területet biztosít azon fiatalok számára, akik itthon akarnak maradni, illetve építeni szeretnének. Igény folyamatosan van. 2008-ban újabb tíz területet sikerült kiosztani. Az önkormányzat felvállalta, hogy biztosítja a szükséges infrastruktúrát, tehát kiépítette a villany-, víz-, szennyvíz- és úthálózatot. Pillanatnyilag folyamatban van újabb 26 parcella kiosztása. A szakbizottság most próbálja pontozni és rangsorolni a kéréseket, mivel lényegesen több kérés van, mint parcella. Az önkormányzat kiegészítette az 15-ös törvényt egy határozattal, ebben olyan feltételek vannak, hogy legalább 15 éve lakjon Borszéken, vagy legyen legalább  15 éve neki vagy az élettársának munkaviszonya. Továbbá előnyben részesítjük azokat, akiknek felsőfokú végzettsége van, mivel szükség van szakemberekre. A gyermekek száma után is plusz pontokat kaphatnak. A terület nagyságára a törvény 350 m2-t ír elő, de az önkormányzat ezt megtoldhatta további 150 m2-el, „így egységesen mindenki 500 m2 területhez jut ingyenesen mindaddig, amíg az épület áll. Nyilván a fiatalok helyben maradása ezzel nem oldható meg, mivel kaphat területet, de miből épít házat? Elsődleges kell legyen a munkahelyteremtés. Borszéken a munkanélküliség elenyésző, az utolsó három év statisztikai adatai szerint 14-26% ez az érték.

Contact